Skip to main content

Spojování a uvolňování

Spojení statorů elektromotorů s pouzdry, rotorových laminací s rotorovými hřídeli, převodových kol s hřídeli, rotorových víček s hřídeli parních turbín. Pomocí indukčního ohřevu lze trvale a mechanicky spojovat nejrůznější součásti. Indukční ohřev je správnou volbou při požadavcích na vysokou dobu cyklu, těsné spárování a citlivé povrchy. Ve srovnání s jinými technologiemi jsou procesy indukčního spojování rychlé, snadno se automatizují, způsobují jen minimální deformace a umožňují přesné sledování procesu. V případě potřeby lze mnoho spojovaných sestav také indukčně uvolnit.

Spojte se s námi

Domluvit si schůzku přímo přes telefon nebo MS Teams

Poptejte nyní