Japón
Shinsei Shoji Co., Ltd.

Shinsei Shoji Co., Ltd.

1-1-5 Iwamoto-cho Chiyoda-ku
101-0032 Tokyo
Japan

Teléfono : 81 3 3866-4881
Fax : 81 3 3866-4886
Correo electrónico : k.sagayama@shinsei-shoji.co.jp