Giappone
Shinsei Shoji Co., Ltd.

Shinsei Shoji Co., Ltd.

1-1-5 Iwamoto-cho Chiyoda-ku
101-0032 Tokyo
Japan

Telefono : 81 3 3866-4881
Fax: 81 3 3866-4886
E-mail : k.sagayama@shinsei-shoji.co.jp