Skip to main content

Lutowanie indukcyjne

Zasadniczo rozróżnia się lutowanie miękkie (450 °C) i twarde (>450 °C). Jeśli celem jest stworzenie mechanicznie mocnego połączenia, stosuje się lutowanie twarde. Jeśli szczelność i przewodność elektryczna są wystarczające, stosuje się lutowanie miękkie. Jako spoiwa lutownicze często stosuje się stopy na bazie srebra lub miedzi.

Zalety w porównaniu z innymi procesami lutowania to: powtarzalna jakość połączeń lutowanych, możliwość automatyzacji, szybkość, precyzja - nie ma to wpływu na otaczające obszary, czystość, energooszczędność ibrak emisji CO2 w przypadku korzystania z ekologicznej energii elektrycznej.

Skontaktuj się z nami

Umów się na spotkanie bezpośrednio przez telefon lub MS Teams

Zapytaj teraz